måndag 22 augusti 2011

Kvotering som medel

Alla som är verksamma inom musikbranschen har ett gemensamt ansvar för att branschen ska bli jämställd. Strukturer är inte statiska utan går och bör förändras, skriver arrangörsgruppen Ladyfest.

”Köp dyra hörlurar”. Så löd ett av Emerentia Leifsdotter Lunds säkraste tips för att få slut på killar som ifrågasätter om en verkligen kan DJ:a. Som tjej alltså. Tipset delade Nöjesguidens klubbredaktör med sig under den paneldebatt som Ladyfest Göteborg och G-Spot arrangerade under Way out West. En panel, bestående av arrangörer, DJ:s och musikjournalister, som diskuterade strategier för att nå ett mer jämställt musikliv.

Emerentia Leifsdotter Lunds råd kanske inte var det mest allvarstyngda, men illustrerar hur erfarenheten ser ut för många kvinnor som spelar. Gör du ett misstag som kvinna i en underrepresenterad yrkesgrupp kommer du inte bara dömas hårdare än dina dito manliga kollegor. Ditt misstag kommer också att representera alla kvinnor. Missar du en taktmix, ja, då bekräftar du att inga tjejer kan taktmixa. En före detta DJ i publiken under vår panel berättade att hon slutat helt för att hon inte pallade med den prestationsångesten varje gång.

Vår panel var planerad sen länge, men hamnade mitt i en häftig debatt om jämställdhet inom dj- och klubbvärlden. En debatt som tog fart efter att DJ:n Tova Wellton önskade på Stockholmsklubben Slakthusets Facebooksida att de skulle boka fler kvinnliga DJ:s. En önskan som slutade i över 500 kommentarer och att Tova Wellton blev dödshotad. Onekligen väcker ämnet känslor.

Klubbvärlden är de facto en mansdominerad värld. Färska siffror från Rättviseförmedlingen visar att ingen av de tio största klubbscenerna i Stockholm har fler än 38 procent kvinnor som spelar skivor. Oftast är bara var fjärde DJ en kvinna. Nöjesguiden presenterar snart siffror över Göteborg, vilka vi inväntar med spänning.

Ladyfest Göteborg har arbetat för ett mer jämställt musikliv sen 2005. Vi anser att klubbvärlden inte är en isolerad ö utan också präglas av de strukturer som råder i samhället. Till exempel könsmaktsordning, könsnormer och könsroller som gör det svårare för kvinnor än för män att slå sig fram. Däremot är dessa strukturer inte statiska, utan kan och bör förändras. Vi tycker att alla som är verksamma inom musikbranschen har ett gemensamt ansvar för det.

Ladyfest har valt att försöka förändra strukturerna genom att stenhårt boka minst 50 % kvinnliga artister och DJ:s. Det är kvotering och vi ser det som ett medel, inte ett mål. På grund av manlig dominans och homosocialitet menar vi att män i praktiken redan är inkvoterade.

Att kvotera in kvinnor ser vi som ett sätt att häva snedfördelningen och ge kvinnor den plats som de på felaktiga grunder förnekats. Målet är alltså ett annat – att Ladyfest i framtiden inte längre ska behövas.


Publicerad i tidningen ETC den 19/8 2011

onsdag 17 augusti 2011

Ladyfest på Kulturkalaset

På lördag 20 aug står Ladyfest för musikunderhållningen på Kulturkalasets festplats Brewhouse. Vi har bokat eminenta Astronauter och Ladyfestfavoriterna Lissi Dancefloor Disaster.

Astronauter
Tove Tejler med sitt Astronauter ger oss alla de stora känslorna av att cykla hem ensam en sommarnatt med gråten sprängande bakom ögonlocken och så kommer DEN DÄR låten i de hårt itryckta hörlurarna och då bara brister allt.

Numera har Tove sällskap av Simon Öman och duon lovar att de låter som "Astronauter, fast bättre". Vi tror knappt att det skulle kunna vara sant. Lyssna bara på "Hästar & Kungar":På scen: 20.00-20.20
Läs mer på Kulturkalasets hemsida

Lissi Dancefloor Disaster
När de besökte oss på den fantastiska 8 marsfesten förra året levererade de ett kalas utan dess like. Josefin Lindh och Johan Tilli bjuder nämligen upp till vansinnigt dansant indieelectro med texter om Le Tigre och copyriot.

Vi hoppas på inget mindre denna gång. Tills dess, läs vår intervju med Lissi Dancefloor DisasterPå scen: 21.15-22.00
Läs mer på Kulturkalasets hemsida

måndag 15 augusti 2011

Filmtips: Who took the bomp?

Mitt i alla intressanta diskussioner om jämställdhetsarbete inom musik- och klubbvärlden var det väldigt passande att få gå och se filmen om Le tigres sista turné - "Who took the bomp? Le tigre on tour" på Music Doc/Way out West Side Stories.

Fåniga klipp där det spexas i gym blandas med fina konsertklipp som toppas av diskussioner om feminism, queeraktivism och riot grrrl och resultatet blir en inspirerande och peppande film som får vem som helst att vilja starta band.


tisdag 9 augusti 2011

Ladyfest Malmö rapporterar!


Våra systrar i söder - Ladyfest Malmö har räknat på Way Out Wests bokningar och kommit fram till att det är 21,4% kvinnliga akter. Läs mer om det hele på deras blogg här!

fredag 5 augusti 2011

Om djs, jämställdhet och klubbvärlden i allmänhet.

I juni skrev Stockholm City om jämställdhet i Stockholms klubbvärld, med fokus på djs, och om Rättviseförmedlingens arbete. Bland annat publicerade de en undersökning som Rättviseförmedlingen gjort på olika klubbar i Stockholm under perioden april 2010-mars 2011. Den visade att andelen manliga djs var 62-79% på de olika klubbarna.

Även i Göteborg har en debatt om jämställdhet i klubbvärlden pågått. I korthet har Emerentia Leifsdotter Lund (Nöjesguiden) bestämt sig för att hon ska se över inbjudningar och klubbar, och se hur statistiken ser ut avseende könsfördelning. Marcus Persson (Göteborg nonstop) har klargjort att han tycker att debatten "saknar fullständig sans", att killar är "mer framåt och företagsamma", att tjejer inte satsar lika mycket och att det är svårt att rekrytera tjejer som djs. Även flera klubbarrangörer i stan har lyft sina åsikter i frågan.

Nyligen har en liknande debatt blossat upp även på Slakthusets facebooksida, vilken lett till att ämnet diskuterats både på Twitter och i Kulturnyheterna.


Om Ladyfest Göteborg och vad vi tycker
Ladyfest Göteborg har arbetat med jämställdhet i kulturlivet, däribland klubbvärlden, sedan 2005. Med anledning av de diskussioner som ägt rum på sistone vill vi klargöra var vi står i frågan.

- Vi anser att det finns strukturer som gör att det är svårare för tjejer än för killar att slå sig fram inom kulturlivet, däribland i klubbvärlden. Detta gäller klubbarrangörer, djs, band, ljudtekniker och whatnot.

- Vi talar om strukturer eftersom det inte handlar om att skuldbelägga enskilda individers beteendemönster, utan om att se att varje individ och dess handlingar ingår i ett övergripande mönster.

- Vi anser att dessa strukturer och mönster på intet sätt är statiska, utan kan och bör förändras.

- Vi anser att alla som är verksamma inom musikbranschen har ett gemensamt ansvar att förändra strukturerna.


Vad är det för strukturer vi pratar om? Några exempel:
- Könsroller innebär att det är mer accepterat och sanktionerat för kvinnor och män att bete sig på sätt som passar in i respektive könsroll.

- Könsmaktsordningen innebär att den manliga könsrollen är högre värderad än den kvinnliga.

- Inom kulturvärlden finns det olika områden som är olika könskodade. Inom vissa kulturområden råder en kvinnlig dominans, inom andra kulturområden råder en manlig dominans.

- Klubb- och dj-världen har länge varit manligt dominerad - inom alla områden och på alla poster.


Apropå vad en dj är
Det finns ett otal olika genrer inom vilka djs verkar. Det finns alltifrån proffsdjs som släpper egna remixer till glada amatör-djs som brinner för musik och tycker om att trycka på play. Det finns djs som spelar vinyl och som spelar cd-r, det finns djs som taktmixar och djs som byter låt, det finns djs som spelar för dansgolvet och det finns djs som spelar för sitt eget höga nöjes skull. I detta sammanhang väljer vi att kalla alla för djs, och det finns ingen som står utanför strukturerna.


Vad innebär dessa strukturer i praktiken? Ett par exempel:
- Den manliga dominansen inom klubb- och dj-världen innebär att det är svårare för kvinnor än för män att vara aktiva klubbarrangörer, djs, bandbokare, ljudtekniker osv. Det har blivit lättare, men det är fortfarande inte jämställt.

- Den manliga dominansen innebär också att kvinnor som är aktiva djs utgör undantag, är avvikande och bryter mot normen. Att kvinnor ibland blir bokade i egenskap av kvinnor är en bieffekt av detta som skulle utplånas om könsfördelningen var jämn.

- Det är lätt att bli "hemmablind" och att vända sig till den egna gruppen, t.ex. kompisgänget, jobbkamraterna eller bandpolarna, för idéer och synpunkter. På grund av könsmaktsordningen ger prestationer, attribut och egenskaper kopplat till den manliga könsrollen mer status och uppmärksamhet. Här ser vi ett problem när majoriteten av bandbokare, klubbarrangörer och djs är män: Män hänger med män. Män inspireras av män. Män bokar män. Ingen gör det av ondo, snarare av slentrian och bekvämlighet. Konsekvenser blir att kvinnor inte syns och får svårt att ta sig in i gemenskapen.


Om att förändra strukturerna:
Förändringsarbetet kan ske på olika sätt. Det kan ske genom 1) bli medveten om hur en vanligtvis arbetar 2) fundera på varför 3) fundera på hur en kan göra istället. Det kan ske genom kvotering eller genom andra metoder. Läs gärna Ladyfests arrangörszine för jämställd kultur. Det finns även i tryckt format, hör av dig till oss om du vill ha ett ex.

Vi stöter ofta på olika ursäkter för att inte vara en del av detta förändringsarbete.
- "Det finns inga tjejer som djar": Jo, det finns många tjejer som djar. Kanske frågar du bara dina kompisar. Kanske ser du bara killarna. Vi letar där vi är vana att leta, bokar på slentrian, bokar de vi känner eller vet levererar eller drar folk. Inga konstigheter, men det är dags att göra på ett nytt sätt. Öppna ögonen, leta på nya arenor, fråga andra personer. Kolla in Rättviseförmedlingens dj-förmedling och lista på djs

- "Killar är mycket mer framåt, tjejer måste ta för sig mer, tjejer får skylla sig själva": Detta implicerar att det är tjejers eget ansvar att ta plats och att det är tjejers eget fel att de inte får utrymme inom klubbvärlden. Problemet med detta resonemang är att killar och tjejer från början inte har samma förutsättningar. De strukturer som råder underlättar för killar att ta sig fram, och försvårar för tjejer. Det är därför rimligt att ge förändringsarbetet en hjälp på traven.

- ”Vi bokar djs, inte tjejer”: Vi uppskattar att du inte vill skilja på kvinnor och män. Tyvärr innebär rådande strukturer att kvinnor och män har olika förutsättningar. Att ignorera detta är inte att behandla kvinnor och män lika; det är att osynliggöra de sociala skillnader som faktiskt finns. Att vara medveten om strukturerna är en förutsättning för att jämställdhet ska ha en chans.

- ”Män har bättre koll och är mer intresserade av att dja”: Detta implicerar att manliga dj:s är mer kompetenta och håller högre kvalitet än kvinnliga. Problemet med begrepp som kompetens och kvalitet är att de är subjektiva och definieras av de som är i majoritet. Exempelvis är manligt kodade områden såsom tekniska skills och nörderi högt värderade och har länge tillåtits definiera kvalitetsbegreppet. Ett annat exempel på subjektiv värdering av kompetens är att kvinnor och män inte får lika lön för lika arbete.


Kort om det här med kvotering, som så ofta används som ett skällsord.
Som vi tidigare nämnde så innebär rådande strukturer och könsnormer att det är lättare för män att ta sig fram inom kulturvärlden. Detta innebär alltså att männen i praktiken redan är inkvoterade. Att kvotera in kvinnor ser vi som ett sätt att jämna ut snedfördelningen; att ge kvinnor den plats som de på felaktiga grunder förnekats. Det borde inte behöva sägas, men för tydlighetens skull: Vi ser det inte som ett sätt att ge kvinnor plats som de inte förtjänar, för att de är sämre eller inte håller måttet. Kvotering innebär inte att kvinnor bokas enbart i egenskap av kvinnor. Kvotering innebär att kvinnor får tillgång till sin rättmätiga plats.

Det Ladyfest arbetar med är just kvotering, då vi enbart bokar just kvinnliga artister och djs. Vi ser kvotering som ett medel, inte som ett mål. På sikt hoppas vi att snedfördelningen utjämnas, att ingen kvotering längre finns eller behövs, och att Ladyfest inte heller längre behövs. Tyvärr är det inte så det ser ut idag. 


Om du vill följa debatten så långt, läs exempelvis:
När ska dj-männen maka på sig?
Göteborg nonstop, vi tar diskussionen
Gubbväldet får det hett om öronen
Hej och välkomna, speciellt alla Göteborg nonstop-läsare och skrivare och ni nyfikna
Female DJ's
Vad är egentligen en DJ?
Ingen personlig vendetta
"Boka lite fler kvinnor. Vsg f tips"
Slakthusets Facebookgrupp
#slakthusgate på Twitter
#postaenmix på Twitter


Ett tips! Under Way Out West arrangerar Ladyfest en paneldebatt som handlar om just jämställdhet i musikbranschen. Den kommer att äga rum på lördagen 13 aug kl 12. Håll utkik på internet för mer info.

torsdag 4 augusti 2011

Vi är med på indie-AW imorgon!

Imorgon fredag 5 augusti är det dags för andra upplagan av Indie-AW, det vill säga after work och mingel för alla som sysslar med musik på något sätt. Olika människor som bokar band och driver skivbolag kommer att finnas på plats, så det är ytterst lämpligt för alla som vill frottera sig med dylika och ev sälja in sig själv att finnas på plats. Klockan 17-20 på Parken alltså.

Indie-AW arrangeras av Marcus Persson (Göteborg nonstop) och Sebastian Hess (Wonderland records). Trots att vi inte håller med dessa herrar om deras syn på jämställdhetsarbete i nöjesvärlden, har vi valt att delta. Vi kommer att finnas i dj-båset och vi kommer att finnas på plats för diskussioner och för att klargöra var vi står. Detta eftersom vi vill lyfta frågan om ett jämställt kulturliv även i detta sammanhang, för att vi vill förändra den ojämställdhet som råder på de arenor där de råder. Vi väljer att ta fighten. Gör det du med.

Det finns såklart ett facebookevent med mer information om upplägget och vilka som finns på plats.